Day 9 / Deuteronomy 12-13

< PREV. DAY

NEXT DAY >

Day 9 / Deuteronomy 12-13