Day 16 / Deuteronomy 28

< PREV. DAY

NEXT DAY >

Day 16 / Deuteronomy 28